Internet Culture

מתוך לקסיקום
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Internet Culture או Cyberculture

הופעת רשת האינטרנט והתרחבותה הכמעט מיידית בכל העולם שינתה את האדם ויצרה תרבות חדשה, מעמיקה ודינמית אשר אינה מפרידה בין גזע, דת ולאום. לתרבות האינטנרט (או תרבות הסייבר) היבטים והשלכות סוציולוגיות, תרבותיות, אתיות ופיסיקליות עקב היותנו 'מקוונים' כל הזמן. להיבטים והשלכות אלה ישנן השפעות רבות על החוויות שלנו, תפיסות עולם, ועל צורות הגישה שלנו למידע וצורות התקשורת שאנו מפתחים.