Hacktivism

מתוך לקסיקום
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Hacktivism או האקטיביזם צירוף של המילים "האקינג" ו-"אקטיביזם" הינו השימוש בטכנולוגיה לצורך קידום אג'נדה חברתית או פוליטית. ההאקטיביסט (אקטיביסט בעל יכולות האקינג) פועל באנונימיות מוחלטת או כחלק מקבוצה ובמסגרת פעילותו מבצע חדירה בלתי מורשית למערכות המחשוב של המטרה. ביכולתו של האקטיביסט לבצע מגוון פעולות דוגמת פריצה לאתר אשר מזוהה עם המטרה ולשנות תכנים באתר (Defacement), מניעת שירות על ידי הצפת האתר עד כדי השבתתו (מתקפת DDOS), מחיקת מידע ממערכות המחשוב ואף גניבת מידע רגיש של המטרה ולפרסמו. לאורך השנים נצפו מגוון התארגניות האקטיביזם כאשר הבולטות ביותר פעלו תחת ארגון הגג בשם "אנונימוס". ישנן סיבות רבות בגינם האקטיביסטים פועלים לדוגמא המתקפה על האתר של חברת האנרגיה RWE מספטמבר 2018, כאשר קבוצה הנאבקת למניעת קריתת היער Hambacher בגרמניה על ידי RWE ביצעו מתקפת מניעת שירות והשביתו את אתר החברה.