התנועה למשילות ודמוקרטיה

מתוך לקסיקום
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

התנועה למשילות ודמוקרטיה עוסקת בשמירת האיזונים בין מרכיבי הדמוקרטיה השונים במדינת ישראל: הכרעת הרוב, זכויות הפרט, הגינות שלטונית ושקיפות.

המוסד עוקב, חוקר, מפרסם, מקדם חקיקה ורפורמות בממשק שבין הרשות הנבחרת, המבטאת את הכרעות הרוב ואת היותה של ישראל מדינה יהודית לבין הרשות השופטת המופקדת על זכיות הפרט, מניעת שחיתות ושלטון החוק.

בשנים האחרונות היטשטשו הגבולות בין המערכת המשפטית על שלוחותיה השונות לבין סמכות נבחרי הציבור. המערכת המשפטית החלה לעסוק בהכרעות ערכיות, מוסריות ופוליטיות דבר יום ביומו. כוחם של נושאי תפקידים במערכת המשפט גובר לעיתים על כוחן של הממשלה והכנסת ונבחרי הציבור מוצאים את עצמם מנועים מלקדם ולבצע את המדיניות שלשמה נבחרו.

התנהלות זו פוגעת בעיקרון הכרעת הרוב שבדמוקרטיה שכן רצון העם נחסם ע"י מערכת בלתי נבחרת אשר כופה את ערכיה ועמדותיה על הכלל. בנוסף פוגעת התנהלות זו בתפקידיה העיקריים של מערכת המשפט, שכן ההתעסקות של המערכת בנושאים שאינם בתחומה מובילה להזנחת  הנושאים שאמורים להיות בליבת פעילותה.

ריכוז גדול מדי של עוצמה וסמכויות בידי המערכת המשפטית פוגע בעקרון הפרדת הרשויות ועלול להביא לפגיעה בטוהר המידות ובמינהל התקין של מערכות המדינה.

P&E